головна
міські оголошення
робота і навчання
міський форум
візитівка міста історія символіка міські новини фотогалерея мапа
  

міська влада

  
  
  міський голова
  міська рада
  міськвиконком
  Стратегія розвитку міста до 2020 року
  міський бюджет
  державні закупівлі
  регуляторна політика
  державний адміністратор міста
  адміністративні послуги
  Очищення влади
  комунальні підприємства
  участь у проектах
  контакти

  
  

економіка міста

  
  
  стан економіки
  план соціально-економічного розвитку
  підприємства міста
  фінансові установи
  бізнес-інформація
  розвиток малого підприємництва
  пропозиції для інвесторів

  
  

гуманітарна сфера

  
  
  освіта
  охорона здоров'я
  культура
  історичні пам'ятки
  спорт

  
Архів
Українські міста в Iнтернеті

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика   Міські новини

  
16-01-2017

Податкові консультації та податкові перевірки у 2017 році

Детально про зміни у порядку надання податкових консультацій та про податковий контроль у 2017 році розповів у другому відео огляді податкових змін – 2017 начальник юридичного управління Головного управління ДФС у Черкаській області Сергій Гришко.

Так, з 1 квітня 2017 року наберуть чинності зміни, що регулюють правовідносини з податковими консультаціями. За зверненням платників податків контролюючі органи будуть надавати їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом. (до 01.04.2017 року – протягом 30 календарних днів).

Будуть встановлені наступні вимоги для звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації. Звернення в письмовій формі повинно містити:

найменування
для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

код згідно з ЄДРПОУ
(для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;

підпис
платника податків;

дату
підписання звернення.

С.Гришко наголосив, що у разі якщо звернення не відповідатиме вказаним вимогам, податкова консультація не надаватиметься, та буде розглядатися у відповідності до Закону України «Про звернення громадян».

Контролюючий орган матиме право продовжити розгляд звернення на отримання індивідуальної податкової консультації понад 25-денний строк, але не більше 10 календарних днів, про що зобов’язаний повідомити такого платника податків протягом строку розгляду звернення.

Також будуть встановлені вимоги до індивідуальної податкової консультації, наданої в письмовій формі, а саме, обов'язково повинна містити назву «податкова консультація», реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій, опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.

Індивідуальна податкова консультація підлягатиме реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України, без зазначення найменування (прізвища, ім'я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси. Доступ до даних єдиної бази та офіційного веб-сайту буде безоплатним та вільним.

Крім того, встановлено порядок та строки для розгляду питання про внесення відомостей про індивідуальну податкову консультацію до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій на розгляд.

Хто надає індивідуальні податкові консультації: в усній формі - контролюючі органи та державні податкові інспекції; у письмовій формі - контролюючі органи в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональні територіальні органи, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Про наслідки застосування податкових консультацій з 1 квітня. Не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, за умови що вона зареєстрована в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій, наданої йому у письмовій формі, а також узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована.

Проте, коли положення індивідуальної податкової консультації будуть суперечать положенням узагальнюючої податкової консультації, необхідно буде застосовувати положення узагальнюючої податкової консультації.

Платник податків та/або податковий агент, які діятимуть відповідно до податкової консультації, не звільнятимуться від обов'язку сплати податкового зобов'язання, визначеного Податковим кодексом України.

Індивідуальна податкова консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), звільняє платника податків (податкового агента та/або його посадову особу) від відповідальності, включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеню), за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, вчинені до 31 грудня 2017 року (включно).

З 1 січня 2018 року надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно) індивідуальна податкова консультація, не підлягає застосуванню.

Вказані правовідносини регулюють статті 14, 20, 87, підрозділ 10 Податкового кодексу України, розділ ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України  від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Коротко про податковий контроль. Починаючи з 1 січня 2017 року платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). До 1 січня 2017 року вказаний термін становив один місяць.

У разі проведення зустрічної звірки платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. Документальне підтвердження цієї інформації на вимогу контролюючого органу може бути надано в електронному або паперовому вигляді на вибір платника податків. До 1 січня 2017 року вказаний термін становив один місяць.

Під час проведення зустрічної звірки контролюючий орган з'ясовує лише питання, зазначені у письмовому запиті на проведення зустрічної звірки. Заборонено повторне здійснення зустрічних звірок з одного і того самого питання.

Контролюючим органам надано право проводити позапланові перевірки платників податків, які не надали для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. Така перевірка проводиться виключно з питань, зазначених у запиті контролюючого органу. До 1 січня 2017 року складались довідки про неможливість проведення зустрічної звірки).

Предметом камеральної перевірки
також може бути своєчасність подання податкових декларацій (розрахунків) та/або своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних, виправлення помилок у податкових накладних та/або своєчасність сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов'язання виключно на підставі даних, що зберігаються (опрацьовуються) у відповідних інформаційних базах.

Така перевірка проводиться з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Податкового кодексу України – 1095 днів.

Камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, – за днем їх фактичного подання.

Згідно внесених змін план-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Державної фіскальної служби України до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. Тобто план-графік документальних планових перевірок на 2018 рік буде оприлюднений до 25.12.2017.

Про позапланові перевірки. Тепер (згідно п.78.1.1. ст. 78 Податкового кодексу України) при отриманні податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту – до 1 січня 2017 року вказаний термін становив 10 робочих днів, протягом 2016 року вказаний пункт не містив підстави проведення перевірки щодо порушення податкового законодавства.

Наказ про проведення документальної позапланової перевірки з підстав, зазначених у підпункті 78.1.5 ст. 78 Податкового кодексу України, видається:

у разі розгляду заперечення до акта перевірки
та/або додаткових документів у порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, – контролюючим органом, який проводив перевірку;

під час проведення процедури адміністративного оскарження
– контролюючим органом вищого рівня, який розглядає скаргу платника податків.

Проведення документальних позапланових перевірок з підстав визначених пунктом 78.1.9. ст. 78 Податкового кодексу України передбачає умову: ненадання таким платником податків протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання письмового запиту контролюючого органу, в якому зазначається інформація із скарги, пояснень та документального підтвердження на цей запит.

З 1 січня контролюючі органи мають право проводити документальні позапланові перевірки з підстав отримання судового рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки винесену ними відповідно до закону – до 01.01.2017 року існувала заборона на такі перевірки.

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу виключно на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом, та за умови вручення платнику податків (його представнику) у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу, копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки. (надіслання) – до 01.01.2017 року проведення такої перевірки відбувалась за умови надіслання копії наказу.

Тепер, у разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки посадовими (службовими) особами контролюючого органу за місцем проведення перевірки, невідкладно складається у двох примірниках акт, що засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених причин відмови, один примірник якого вручається під підпис, відразу після його складання, платнику податків та/або уповноваженій особі платника податків.

Посадова (службова) особа платника податків (його представник або особа, яка фактично проводить розрахункові операції) має право надати свої письмові пояснення до складеного контролюючим органом акта.

У разі відмови платника податків та/або його посадових (службових) осіб (представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) підписати акт, що засвідчує факт відмови у допуску до проведення перевірки, посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, що засвідчує факт відмови в отриманні акта та/або наданні письмових пояснень до нього.

Подовжений термін розгляду заперечень до акту у разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки. Заперечення та/або додаткові документи розглядаються контролюючим органом протягом семи робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв'язку з необхідністю з'ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях) – до 01.01.2017 року заперечення розглядались протягом 5 робочих днів.

У разі якщо платник податків виявив бажання брати участь у розгляді його заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів, контролюючий орган зобов'язаний повідомити такому платнику податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень та/або листа про надання додаткових документів, але не пізніше ніж за чотири робочі дні до дня їх розгляду.

Вказані правовідносини регулюються статтями 73, 75, 77, 78, 79, 81, 86 Податкового кодексу України.

Спеціальний відео огляд на тему надання податкових консультацій у 2017 році, проведення перевірок, оскарження рішень та погашення податкового боргу дивіться на каналі Головного управління ДФС у Черкаській області«Допомога платнику» в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=hPM2Py6QkXQ

Тези: http://ck.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv2/281240.html

Додаткові питання ставте у коментарях до відео або на адресу help_payer@ukr.net

18 січня
запланований запис відео консультаціїщодо справляння єдиного внеску – будуть озвучені відповіді на запитання платників за темою. Питання можна направляти на адресу help_payer@ukr.net

  
[версія для друку]
[обговорити на форумі] [підписка на розсилку]
Шановні друзі!

Войцехiвський Вiталiй Олександрович,
Золотоніський міський голова
Із радістю представляю вам гарний та історично цінний куточок Черкащини - місто Золотоношу, яке розташоване на лівому допливі Дніпра р. Золотоношки. Історія міста сягає в глибину тисячоліть - перша писемна згадка про Золотоношу припадає на 1576 рік.

Користуючись нагодою, запрошую зацікавлених у співробітництві ділових людей відвідати древній град, аби впевнитися, що ми відкриті для налагодження бізнесових, туристичних та інших взаємовигідних зв'язків.

міська громада

    
  політичні партії
  громадські організації
  релігійні громади
  міські ЗМІ
  видатні люди

сервіс та відпочинок  

    
  готелі
  туристичні фірми
  торгівля
  театри/кіно
  ресторани/кафе
  транспорт

Курсы валют
Курсы валют
Курсы валютwww.visegradfund.org

Сайт розроблено в рамках міжнародного проекту "Партнерство малих міст України та малих міст країн Вишеградської групи (Словаччина, Чехія, Польща, Угорщина)", що вповаджується за сприяння Міжнародного Вишеградського Фонду (IVF).
TyTa