Золотоноша - офіційний сайт міста

http://zolotonosha.osp-ua.info/

Бізнес-інформація

10.11.2015

Оголошення

17 листопада 2015 року  о 16 год. 00 хв. в міському будинку культури по вул. Садовий проїзд, 4  відбудуться громадські слухання з приводу обговорення довгострокової програми «Стратегія розвитку міста Золотоноша до 2020 року».

Запрошуємо всіх бажаючих.


Начальник управління економіки В.В.Остроглазова

 


28.04.2014

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я
 
 
від 23.04. 2014 № 38-5/VI
м. Золотоноша
 
 
Про мораторій на перевірки суб’єктів
Господарювання всіх форм власності
 

На сьогодні, усі підприємства, організації, суб’єкти господарювання перебувають у напруженому стані, у зв’язку із соціально-політичною ситуацією в державі, враховуючи пропозиції депутатів міської ради на координаційній раді від 07.04.2014 враховуючи вимоги Закону України  „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” від 07.07.2010 № 565,  керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -

 
міська рада вирішила:
 

1.                Накласти мораторій на перевірки контролюючими та правоохоронними органами діяльності суб’єктів господарювання всіх форм власності, крім суб’єктів господарської діяльність яких, відноситься до високого ступеня ризику в термін з 15 травня до 31 грудня 2014 року.

2.                Управлінню економіки (Остроглазова В.В.) в 10-ти денний термін з дня прийняття рішення оприлюднити його у засобах масової інформації.

3.                Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику міського голови Омеляненку А.М., контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань розвитку підприємництва (Некрасов О.В.)

 

Міський голова                                                           В.О. Войцехівський

ПОГОДЖЕНО
Начальник юридичного відділу                                  С.Ю. Лучанінов

11.03.2013

 

15 березня – граничний термін подання заяви для переходу на сплату єдиного податку з ІІ кварталу 2013 року

Юридичній особі, яка прийняла рішення з ІІ кварталу поточного року перейти на сплату єдиного податку, необхідно подати до органу ДПС відповідну заяву. Зробити це необхідно не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Тобто, останнім днем подання заяви є 15 березня 2013 року.

Також до 15 березня подають до органу ДПС з місцем реєстрації заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування новостворені фізичні особи – підприємці І та ІІ груп. Якщо заява подана до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, платниками єдиного податку вони стають з першого числа місяця, наступного за місяцем видачі свідоцтва. Водночас, новостворені суб'єкти господарювання третьої - шостої групи, що подали відповідну заяву протягом 10 днів з дня державної реєстрації, вважаються платниками ЄП з дня їх державної реєстрації.

Разом із заявою суб’єкти господарювання подають до органу ДПС розрахунок доходу за попередній календарний рік. Відповідна норма передбачена ст. 298 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями.

ДПС у Черкаській області
 

20 березня – граничний строк сплати авансових внесків платниками єдиного податку І та ІІ груп

Авансові внески для фізичних осіб–підприємців - платників єдиного податку першої і другої груп нараховуються органами державної податкової служби.  Підставою для нарахування авансових внесків таким платникам єдиного податку є заява платника щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заява щодо періоду щорічної відпустки та/або заява щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Тобто, строк сплати авансових внесків платниками єдиного податку І та ІІ груп за березень 2013 року закінчується 20 березня. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси такого платника.

Платники єдиного податку цих груп можуть сплатити єдиний податок авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року (п.295.1 ст.295 Податкового кодексу України).


 ДПС у Черкаській області

 

20березня – останній день подання податкової декларації з ПДВ за лютий

Декларація подається платником податку на додану вартість до органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника за кожний звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, незалежно від того, чи провадив такий платник господарську діяльність у цьому періоді.

Нагадаємо, відповідно до п. 203.1 ст. 203 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами і доповненнями) платник податку на додану вартість подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу державної податкової служби за місцем реєстрації податкову декларацію податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому ст. 46 цього Кодексу.

Форму декларації з податку на додану вартість та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.11.11 №1492.

Звертаємо увагу платників на необхідність своєчасного і у повному обсязі декларування і сплати податку на додану вартість, та нагадуємо про те, що ухилення від сплати цього податку несуть за собою негативні наслідки як для роботи платника ПДВ, так і для його репутації.

Фахівці ДПС у Черкаській області очікують відображення кожним платником ПДВ у лютневих деклараціях реальних обсягів діяльності та задекларовану до сплати реальну суму податку на додану вартість. Тож задля запобігання так званих «технічних» помилок у деклараціях та недопущення будь-яких ризиків зацікавленим платникам пропонується звертатися за детальними консультаціями та практичною допомогою по заповненню декларації до центрів обслуговування платників податків за місцем реєстрації.

ДПС у Черкаській області
за матеріалами Прес-служби ДПС України

   


Придбання торгового патенту

Для придбання торгового патенту суб’єкт господарювання повинен подати до органу державної податкової служби за місцем сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності заявку, яка містить наступні відомості:

- найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

- юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

- вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

- вид торгового патенту;

- найменування документа про повну або часткову сплату збору;

- назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення ”виїзна торгівля”;

- назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

- період, на який придбається торговий патент.

Крім заявки необхідно також надати оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, на підставі яких вона заповнювалася. Такі документи надаються лише для звірки відомостей наведених в заявці та не залишаються в органі державної податкової служби. Звірка відомостей здійснюється в момент подання такої заявки.           Якщо ж відомості, наведені у поданій суб’єктом господарювання заявці, відповідають  наданим документам та до неї внесені всі необхідні відомості, орган ДПС має право видати торговий патент.

Звертаємо увагу, що  придбавати та сплачувати торговий патент необхідно за місцем сплати збору. Зокрема, платниками збору, які:

- провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

- здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

- здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

- здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

- здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів - за місцем провадження такої діяльності.

Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

Питання збору за провадження деяких видів діяльності висвітлене в ст. 267 Податкового кодексу України.


ДПС у Черкаській області
за матеріалами Департаменту взаємодії із засобами
масової інформації та громадськістю

 
Підставою для отримання податкової соціальної пільги є подання заяви

Для отримання податкової соціальної пільги платнику податку на доходи фізичних осіб необхідно подати роботодавцю заяву про застосування пільги. Разом із заявою надаються також документи, що підтверджують таке право. Наприклад, учасник бойових дій під час Другої світової війни має надати копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни. (Правила надання документів та їх склад затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1227 «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги»). Платник податку самостійно обирає місце застосування податкової соціальної пільги (далі – ПСП).

ПСП надає можливість платнику податку зменшити нарахований загальний місячний оподатковуваний дохід, отриманий у вигляді заробітної плати. Сума, на яку зменшується такий дохід, визначається як відсоток  прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Пільга застосовується до заробітної плати платника податку тільки за одним місцем її нарахування з дня отримання роботодавцем заяви про її застосування. Водночас, якщо у платника податку виникає право на застосування ПСП з інших підстав, ніж ті, які були зазначені у його заяві, такий платник повинен подати нову заяву з відповідними підтвердними документами. Заява про застосування ПСП подається у довільній формі.

У разі, якщо заяву і підтвердні документи подано не з початку місяця, ПСП застосовують до всієї суми заробітної плати, нарахованої платнику податку в такому місяці.

У свою чергу роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

Якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір.

Водночас, звертаємо увагу, що ПСП для будь-якого платника податку (п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу), надається в розмірі, який дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року. (У 2013 р. – розмір такої ПСП становить 573 грн. 50 коп.).

При цьому заробітна плата платника податку не повинна перевищувати граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП (у 2013 р. – 1610 грн.).

 

Нагадаємо,  категорії платників податку та розміри податкових соціальних пільг визначено ст.169 розд. ІУ Податкового кодексу України.

ДПС у Черкаській області

 за матеріалами Департаменту взаємодії із засобами
масової інформації та громадськістю

 


Уникнення подвійного оподаткування фізичною особою – підприємцем

 

Під час нарахування (виплати) фізичній особі – підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання чи самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у цієї фізичної особи. Для цього фізичній особі – підприємцю, яка отримує такий дохід, необхідно надати юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, з якими вона має господарські відносини, копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності.    Це може бути витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців, в яких зазначаються основні види діяльності.

У разі, якщо фізична особа – підприємець перебуває на спрощеній системі оподаткування, то крім вказаних документів треба надати ще й копію Свідоцтва про сплату єдиного податку.

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з окремих податків і зборів, зокрема, з податку на доходи фізичних осіб. Тому для уникнення подвійного оподаткування фізична особа – підприємець повинна надати юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, з якими співпрацює копії зазначених документів.

 

Питання оподаткування доходів, отриманих фізичною  особою – підприємцем від провадження господарської діяльності висвітлене в ст. 177 Податкового кодексу України. А особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку – в ст. 297 Податкового кодексу України. 

 
ДПС у Черкаській області
 за матеріалами Департаменту взаємодії із засобами
масової інформації та громадськістю


Тимчасова митна декларація є підставою для формування податкового кредиту з ПДВ

       

При ввезенні товарів на митну територію України формування податкового кредиту з податку на додану вартість проводиться на підставі митної декларації. Така декларація підтверджує сплату податку та повинна бути оформлена відповідно до вимог законодавства.     

У разі, якщо декларант або уповноважена ним особа не володіє точними відомостями щодо характеристик товарів, які необхідні для заповнення митної декларації в звичайному порядку, він може подати митному органу тимчасову митну декларацію. Водночас, такий документ повинен містити достатні дані для поміщення товарів у заявлений митний режим.

       

При цьому, платник повинен буде подати митному органу додаткову декларацію не пізніше, ніж за 45 днів з дати оформлення тимчасової декларації.

Порядок подання тимчасової та періодичної митних декларацій визначений в ст. 260 «Тимчасова та періодична митні декларації» Митного кодексу України.

 
ДПС у Черкаській області
 за матеріалами Департаменту взаємодії із засобами
масової інформації та громадськістю

 

 

 


11.02.2013
Шановні суб’єкти господарювання!

Доводимо до Вашого відому , що з метою реалізації Програми розвитку туризму в Черкаській області на 2012-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 26.06.2012 № 16-4/IV відпрацьовано механізм фінансової підтримки суб`єктів підприємницької діяльності у сфері зеленого туризму на зворотній основі для попередньої підготовки бізнес-проектів.

Конкурс буде проведено в березні 2013 року. Пріорітет надаватиметься бізнес-проектам створення та розвитку зелених садиб, які розташовані поблизу місць, пов`язаних iз життям та творчим шляхом Тараса Шевченка.

Контактні дані бажаючих взяти участь у конкурсі просимо надсилати в електронному вигляді на адресу Головного управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин обласної державної адміністрації (електронна адреса:
image_tas@ukr.net).

Управління економіки

 

 


25.01.2013
Шановні суб`єкти господарювання!

Доводимо до Вашого відому , що наказом Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 р. №36 затверджено важливі зміни до нормативного Документу (НД) «Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті».

В ДП «ДержавтотрансНДІпроект» можна замовити офіційне друковане видання нової редакції «Норм витрат палива…» (консолідовану  версію з доповненнями, коментарями та рекомендаціями щодо проведення розрахунків нормативних витрат палива в експлуатації.

Вартість кольорового видання 90 грн. , почтовий збір11,04 грн.

Стосовно замовлення звертатись за e-mail: fn@insat.org.ua або за тел. (044)201-08-09.

 Управління економіки
 

 

Порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для реєстрації та отримання відповідної ліцензії (розрахункові рахунки для внесення платежів, розмір цих платежів, тощо)

Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи:

У разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду додатково подається документ, що підтверджує внесення засновниками вкладу до статутного фонду юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

Документи, що подаються для внесення запису про рішення засновників юридичної особи щодо припинення юридичної особи:

Юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками юридичної особи за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Документи, які потрібно подати для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації:
(подає голова ліквідаційної комісії або уповноважена ним особа після закінчення процедури ліквідації, яка передбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації)

У випадках, що встановлені законом, додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу.
Підписи на ліквідаційному балансі повинні бути нотаріально посвідчені.

Документи, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем:

Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

Документи, які потрібно подати для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця:

Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа-підприємець не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення подає особисто такі документи:©Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com