головна
міські оголошення
робота і навчання
міський форум
візитівка міста історія символіка міські новини фотогалерея мапа
  

міська влада

  
  
  міський голова
  міська рада
  міськвиконком
  Стратегія розвитку міста до 2020 року
  міський бюджет
  державні закупівлі
  регуляторна політика
  державний адміністратор міста
  адміністративні послуги
  Очищення влади
  комунальні підприємства
  участь у проектах
  контакти

  
  

економіка міста

  
  
  стан економіки
  план соціально-економічного розвитку
  підприємства міста
  фінансові установи
  бізнес-інформація
  розвиток малого підприємництва
  пропозиції для інвесторів

  
  

гуманітарна сфера

  
  
  освіта
  охорона здоров'я
  культура
  історичні пам'ятки
  спорт

  
Архів
Українські міста в Iнтернеті

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика   Міські новини

  
05-12-2017

Застосування податкової соціальної пільги у 2017 році

Отримання (застосування) податкової соціальної пільги (далі – ПСП) платниками податку на доходи фізичних осіб (далі – платник податку) регулюється статтею 169 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями.

Так, платник податку має право на  зменшення суми загального місячного оподаткованого доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати на суму ПСП.

ПСП відповідно до пп. 169.2.1 статі 169 Податкового кодексу України застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

Згідно з пп. 169.2.2 статті 169 Податкового кодексу України  для отримання ПСП платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП (далі – заява про застосування пільги).

ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування ПСП та документів, що підтверджують таке право.

Перелік таких документів
та порядок їх подання визначено постановою КМУ від 29.12.2010 р. №1227.

Роботодавець відображає у податковій звітності (звіт за формою 1-ДФ) всі випадки застосування або незастосування ПСП згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

Обмеження щодо отримання податкової соціальної пільги


ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (абз.1 пп. 169.4.1 Податкового кодексу України). У 2017 році ця сума дорівнює 2 240 грн.

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених п.п.169.1.2 та  пп.«а» і «б» пп.169.1.3  Податкового кодексу України, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей. (Наприклад: виховується двоє дітей, відповідно гранична межа заробітної плати для застосування ПСП складатиме – 2*2240грн. = 4480 грн.; при вихованні трьох дітей – заробітна плата батька чи матері не повинна перевищувати 6720 грн.(3*2240грн.)).

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання ПСП, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

ПСП
 не може бути застосована до:

• доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;

• заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

• доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

ПСП до заробітної плати державних службовців застосовується під час її нарахування до завершення нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, зазначених у пп. 169.2.2 Податкового кодексу України, але з поданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги.

Вибір розміру податкової соціальної пільги та строк її дії


Відповідно до п. 169.3 Податкового кодексу України  у разі, якщо платник податку має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, зазначених у п. 169.1 ст.169 Податкового кодексу України, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених пп.169.4.1 Податкового кодексу України, крім випадку, передбаченого пп.«б» пп. 169.1.3 Податкового кодексу України, ПСП за яким додається до пільги, визначеної пп. 169.1.2 Податкового кодексу України у разі, якщо особа утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів).

Платник податку, який має право на застосування ПСП більшої, ніж передбачена пп. 169.1.1 Податкового кодексу України, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні документи.

ПСП, передбачена пп.169.1.2 та підпунктами «а» і «б» пп.169.1.3 Податкового кодексу України, надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років, а у разі її смерті до досягнення зазначеного віку – до кінця року, на який припадає смерть. Право на отримання такої ПСП втрачається у разі позбавлення платника податку батьківських прав або якщо він відмовляється від дитини чи передає дитину на державне утримання, у тому числі у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від того, чи береться плата за таке утримання, чи ні, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання, починаючи з податкового місяця, в якому відбулася така подія.

Надання ПСП, передбаченої підпунктами «в» – «е» пп. 169.1.3 Податкового кодексу України, зупиняється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому платник податку втрачає статус, визначений у цих підпунктах.

ПСП надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку помер або оголошується судом померлим чи визнається судом безвісно відсутнім, або втрачає статус резидента, або був звільнений з місця роботи.

Умови втрати права на застосування ПСП та його відновлення


Відповідно до пп. 169.2.4 Податкового кодексу України, якщо платник податку порушує норми п. 169.2 Податкового кодексу України, внаслідок чого, зокрема, ПСП застосовується також під час отримання інших доходів протягом будь-якого звітного податкового місяця або за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання ПСП за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування ПСП відновлюється.

Платник податку може відновити право
на застосування ПСП, якщо він подасть заяву про відмову від ПСП всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі чого кожний роботодавець нараховує і утримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100 відсотків суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а у разі, коли сума виплати недостатня, – за рахунок наступних виплат. Якщо сума недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку, то такі суми включаються до річної податкової декларації такого платника податку. При цьому право на застосування ПСП відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.

Порядок та підстави застосування ПСП у 2017 році

Категорії осіб, що можуть скористатись правом зменшення суми місячного оподатко-вуваного доходу у вигляді зарплати на суму ПСП з ПДФО
Граничний розмір доходу, який надає право на отримання ПСП, грн.
Розмір ПСП, %
Розмір ПСП, грн.
Підстава
для отримання ПСП
Документи, які необхідно надати роботодавцю для застосування ПСП відповідно до ПКМУ №1227
Для будь-якого платника податку
2240,00
50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року
800,00
пп.169.1.1
п.169.1 ст.169
ПКУ
заяву про застосування пільги
Особа, яка утримує двох і більше дітей віком до 18 років
Для одного з батьків –2240,00 хкількість дітей віком до 18 років;
для другого з батьків –2240,00
100
800,00 хкількість дітей віком до 18 років
пп.169.1.2 п.169.1 ст.169
ПКУ
 
1) заяву про застосування пільги;
2) копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьків-ства, чи документи, які підтвер-джують вік дитини (дітей), затверджені відповід-ним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;
3) копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)
Одинока мати (батько), вдова (вдівець) чи опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) до 18 років
2240,00 х кількість дітей віком до 18 років
150
1200,00 хкількість дітей віком до 18 років
п.п.«а»
пп.169.1.3
п.169.1 ст.169 ПКУ
1) заяву про застосування пільги;
2) копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазна-ченням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;
3) копію паспорта.
Крім цього- вдова (вдівець): копію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть; - опікун, піклувальник: копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування.
Для цілей цього пункту одинокою матір'ю (батьком) або опікуном, піклувальникомвважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної п.п.«а» п.п.169.1.3 п.169.1 ст.169 ПКУ, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом
 
Особа, яка утримує дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років
Для одного з батьків –2240,00 х кількість дітей віком до 18 років;
для другого з батьків –2240,00
 
150
1200,00 хкількість дітей-інвалідів віком до 18 років
п.п.«б»
пп.169.1.3
п.169.1
ст.169
ПКУ
1) заяву про застосування пільги;
 
2) копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;
 
3) копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
 
4) пенсійне посвідчення дитини або довідку медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років;
 
5) медичний висновок, виданий закладами МОЗ в установленому
порядку (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда віком)
Для платника податку, який є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
 
2240,00
150
1200,00
пп.«в» пп.169.1.3
п.169.1
ст.169
ПКУ
1) заяву про застосування пільги;
 
2)копію посвідчення (дубліката посвідчення) встановленого зразка:
-¨громадянина (громадянки), який (яка) постраждав (постраждала)
внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампа «Перереє-стровано» та записом про дату
перереєстрації,а також вкладкою встановленого зразка;
¨- учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
категорії 2 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації;
¨- громадянина (громадянки), евакуйованого (евакуйованої) у 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б; - ¨громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав (проживала) у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення Уряду України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.06.1989 №224) , категорії 2 серії Б;
 
3) особи, нагороджені Грамотою Президії Верховної Ради УРСР за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, подаютьїї копію
Для платника податку, який є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом
2240,00
150
1200,00
п.п.«г» пп.169.1.3
п.169.1
ст.169
ПКУ
заяву про застосування пільги
Для платника податку, який є інвалідом I або II групи, у т.ч. з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначенап.п.«б» п.п.169.1.4 ПКУ
2240,00
150
1200,00
п.п.«ґ» пп.169.1.3
п.169.1
ст.169
ПКУ
1) заяву про застосування пільги
2) копію пенсійного посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи
 
Для платника податку, який є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів
2240,00
150
1200,00
п.п.«д» пп.169.1.3
п.169.1
ст.169
ПКУ
1) заяву про застосування пільги
2) копію акта Президента України про призначення
зазначеної стипендії
Для платника податку, який є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни (далі – ДСВ), на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених уп.п.«б» п.п.169.1.4 ПКУ
2240,00
150
1200,00
п.п.«е» пп.169.1.3
п.169.1
ст.169
ПКУ
1) заяву про застосування пільги
2) копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після ДСВ
 
Для платника податку, який є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу»
2240,00
200
1600,00
п.п.«а» пп.169.1.4
п.169.1
ст.169
ПКУ
1) заяву про застосування пільги
2) копію орденської книжки Героя України, Героя Радянського Союзу або Героя Соціалістичної праці або
3) копії орденських книжок кавалерів орденів Слави чи Трудової Слави трьох ступенів, або довідки
4) інші документи, що підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної праці, нагородження орденами Слави чи Трудової Слави трьох ступенів та чотирма медалями «За відвагу»
Для платника податку, який є учасником бойових дій під час ДСВ або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після ДСВ, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
2240,00
200
1600,00
п.п.«б» пп.169.1.4
п.169.1
ст.169
ПКУ
1) заяву про застосування пільги;
 
2)копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час ДСВ, пенсійне посвідчення або
 
3) довідку
медико-соціальної експертизи;
4) документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час ДСВ
Для платника податку, який є колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час ДСВ або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою
2240,00
200
1600,00
п.п.«в» пп.169.1.4
п.169.1
ст.169
ПКУ
1) заяву про застосування пільги;
2) довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою;
3) копію посвідчення жертви нацистських
переслідувань
Для платника податку, який є особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час ДСВ на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками
2240,00
200
1600,00
п.п.«г» пп.169.1.4
п.169.1
ст.169
ПКУ
1) заяву про застосування пільги;
2) копію посвідчення
жертви нацистських переслідувань або довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт
насильного вивезення з території колишнього СРСР під час ДСВ на територію держав, що перебували у стані війни з
колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її
союзниками
Для платника податку, який є особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року
2240,00
200
1600,00
п.п. «ґ» пп.169.1.4
п.169.1
ст.169
ПКУ
1) заяву про застосування пільги;
2) документи, які містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 року
  
[версія для друку]
[обговорити на форумі] [підписка на розсилку]
Шановні друзі!

Войцехiвський Вiталiй Олександрович,
Золотоніський міський голова
Із радістю представляю вам гарний та історично цінний куточок Черкащини - місто Золотоношу, яке розташоване на лівому допливі Дніпра р. Золотоношки. Історія міста сягає в глибину тисячоліть - перша писемна згадка про Золотоношу припадає на 1576 рік.

Користуючись нагодою, запрошую зацікавлених у співробітництві ділових людей відвідати древній град, аби впевнитися, що ми відкриті для налагодження бізнесових, туристичних та інших взаємовигідних зв'язків.

міська громада

    
  політичні партії
  громадські організації
  релігійні громади
  міські ЗМІ
  видатні люди

сервіс та відпочинок  

    
  готелі
  туристичні фірми
  торгівля
  театри/кіно
  ресторани/кафе
  транспорт

Курсы валют
Курсы валют
Курсы валютwww.visegradfund.org

Сайт розроблено в рамках міжнародного проекту "Партнерство малих міст України та малих міст країн Вишеградської групи (Словаччина, Чехія, Польща, Угорщина)", що вповаджується за сприяння Міжнародного Вишеградського Фонду (IVF).
TyTa